Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

EAIA

Imatge
 
EAIA
Sabies que...

L’EAIA de les Terres de l’Ebre, com a servei social especialitzat d’atenció a la infància i adolescència en situació de risc o desemparament, té l’objectiu de vetllar per tal que els nens de la comarca disposin d’una infantesa i adolescència plena de garanties i en un marc de convivència adequat.

Més informació

Pots enviar la teva consulta, el teu dubte o el teu suggeriment a partir del següent formulari.

Què és?

L’EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) és un equip multiprofessional de funcionament interdisciplinar que té com a objectiu la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en alt risc social  o en situació de desemparament de llurs famílies. 

Funcions de l’EAIA

Les funcions específiques de l’equip d’atenció a la infància i adolescència són:

1. Fase de prevenció

 • Assessorar i col·laborar en programes preventius en l’àmbit de la infància en risc social i desemparament, com també en l’àmbit de l’educació, la psicologia i el treball social.

2. Fase de diagnòstic

 • Estudiar i diagnosticar els casos que s’encomanen per part dels serveis socials, de la DGAIA, o dels diferents professionals de la Xarxa de recursos amb l’objectiu d’avaluar les situacions de risc i de desemparament.
 • Treballar coordinadament amb els diferents recursos de la Xarxa especialitzada, per tal de fer una estudi global de la situació psicosocial que envolta al menor i a la seva família.
 • Proposar les mesures tècnicques i administratives adequades en situació de risc o desemparament segons el que preveu la llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència.
 • Actuar d’urgència en situacions greus de desemparament per tal de vetllar per l’interès superior del menor.

3. Fase de tractament i seguiment

 • Tractar i treballar de forma interdisciplinar amb la família per tal de poder pal·liar les disfuncions familiars i així poder evitar la separació dels menors del seu nucli familiar, mitjançant els compromisos socioeducatius que pretenen donar eines als progenitors per reduir les situacions d’alt risc social i que no s’acabin derivant en situacions de desemparament o per rehabilitar les competències parentals i afavorir el retorn de l’infant.
 • Realitzar el seguiment del menor en situació d’alt risc social o de desemparament i de tot el seu entorn per anar adaptant les intervencions a les necessitats del moment.
 • Treballar amb els infants i adolescents en situació d’alt risc o desemparament per tal d’anar donant resposta a les seves inquietuds i demandes que esdevenen canviants al llarg del temps segons el moment evolutiu.
 • Col·laborar amb els estaments judicials aportant els informes que requereixin i assistint als procediments en els quals se’ns requereixi.

Mesures

L'EAIA pot proposar les següents mesures de protecció en infants i adolescents desemparats, que es preveuen en la Llei 14/2010 de 27 de maig,  dels drets i les oportunitzat en la infància i Adolescència, sempre tenint en compte l’interès superior del menor:

 • L’acolliment familiar simple per una persona o una família que pugui  suplir, temporalment, el nucli familiar natural de l’infant o de l’adolescent (família extensa o aliena).
 • Acolliment familiar permanent.
 • Acolliment en unitat convivencial d’acció educativa.
 • Acolliment en un centre públic o concertat.
 • Acolliment preadoptiu.
 • Les mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal.
 • Qualsevol altra mesura de tipus assistencial, educatiu o terapèutic aconsellable, d’acord amb les  circumstàncies de l’infant o l’adolescent.