Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

SIFE

Imatge
 
SIFE
Sabies que...

El Servei d’Integració en Famílies Extenses (SIFE) és un equip especialitzat en l'acolliment amb família extensa. L’objectiu prioritari del servei és realitzar un seguiment dels acolliments per tal d’aconseguir que les famílies puguin assumir l’atenció dels menors.

Més informació

Pots enviar la teva consulta, el teu dubte o el teu suggeriment a partir del següent formulari.

Què és?

El Servei d’Integració en Famílies Extenses (SIFE) s’emmarca dins del programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc i desemparament. Concretament, el SIFE porta a terme el projecte “La meva família m’acull” del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

El SIFE és un equip especialitzat en acolliment amb família extensa. S’encarrega de realitzar l’estudi de les famílies extenses, possibles acollidores dels nens que resten tutelats pels serveis de protecció competents, així com dels seguiments dels nens i la família mentre duri l’acolliment. És un servei que es realitza a les comarques del Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre.  

L’objectiu prioritari del servei és realitzar un seguiment acurat dels acolliments oferint, en tot aquest procés, suport i assessorament a les famílies i els infants per tal de garantir de donar una resposta adequada als menors. Des del SIFE es possibilita que aquests acolliments es puguin sostenir tot i la fragilitat d'algunes situacions en les quals es troben.

En aquest sentit, es realitza un treball de suport i acompanyament i també es reforça la xarxa social que els envolta. Aquest seguiment no només inclou el suport als menors que es troben en aquesta situació, sinó també l’acompanyament als acollidors en la seva tasca de guardadors per tal de poder garantir al menor el desenvolupament de la seva personalitat, així com cobrir les necessitats de l’infant o adolescent a nivell físic, psíquic i emocional.

 

Funcions

Les funcions encomanades al SIFE són les següents:

  • Realitzar un seguiment de la situació socio-familiar i personal dels infants acollits, donant-los suport en aspectes referents a la seva situació particular i en d’altres derivats de la quotidianitat.
  • Acompanyar als acollidors, donant-los suport en aquells aspectes de la vida quotidiana pels quals ens puguin requerir.
  • Garantir el funcionament i l’estabilitat dels acolliments.
  • Realitzar els estudis i les valoracions encomanades per part dels EAIA de les Terres de l’Ebre d’aquelles persones que, per la seva condició de família extensa, estiguin disposats a acollir un infant en situació de desemparament.
  • Oferir espais formatius a les famílies i proporcionar espais grupals que els permetin l’intercanvi de les seves experiències.
     

Tipus d'acolliments

Al SIFE sempre li derivaran els casos des de l’EAIA o la mateixa DGAIA i treballarà amb diferents tipologies de casos, sempre en famílies extenses, les quals detallem a continuació:

  • Acolliment simple: mesura aplicable a aquells casos que l’equip referent (EAIA) preveu que el desemparament serà transitori.
  • Acolliment permanent: quan es preveu que el desemparament serà definitiu i no es considera favorable per a l’interès de l’infant o l’adolescent l’aplicació de l’acolliment preadoptiu, o quan aquest no sigui possible.
  • Guardes administratives