Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Cultura

Cultura
Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada a treballs arxivístics de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre

Import: 2.800 euros (exercici 2022)

Les tasques efectuades han consistit en el tractament per al seu trasllat del fons de l'Ajuntament de Tortosa

Un dels objectius del Consell Comarcal del Baix Ebre és fomentar l’activitat cultural de la comarca del Baix Ebre i, de retruc, dels municipis que conformen el territori. En aquest sentit, el servei de Cultura pretén promocionar, dinamitzar i recolzar les activitats culturals que es porten a terme als municipis del Baix Ebre.

Al mateix temps, l’ens comarcal gestiona l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre (ACBE) que s’integra dins de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya.

L'ACBE es va crear a partir del conveni signat el 20 de juliol de 1983 entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa. Per a la seu de l’Arxiu es va restaurar i condicionar l’edifici renaixentista del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, inclòs dins el complex monumental dels Reials Col·legis. Les noves instal·lacions es van inaugurar el 17 de juliol de 1997.

A l’Arxiu s’hi aplega  una cinquantena de fons que abracen tota la diversitat del quadre de fons, si bé hi ha dos fons que destaquen per la seva riquesa i antigor: el de l’Ajuntament de Tortosa, que s’inicia el 1149 i que conserva grans sèries documentals força íntegres des de la baixa edat mitjana  (clavaria, provisions, establiments, obres), així com 1.754 pergamins,  i el fons del districte notarial de Tortosa amb protocols des de  la  meitat del s. XIV i amb més de 2.000 volums. Actualment se superen els 3.000 metres de documentació.

Subvenció Diputació de Tarragona 2022

Les tasques realitzades amb la subvenció de la Diputació de Tarragona han consistit en l'adequació de bona part de la documentació de l'Ajuntament de Tortosa que, per raons d'espai, en el seu moment, no havia estat degudament encaixada i encara restava en lligalls, solta o en caixes no homologades, en els dipòsits documentals i tirar endavant així un seguit de tasques per al seu correcte arxivament:

• S'han tractat i revistat un total de 204 metres lineals de documentació

• S'han ressituat 5.145 unitats documentals

• S'han encaixat i etiquetat de nou, amb caixes homologades 2.040 unitats d'instal·lació, tot apartant caixes obsoletes, classificant de nou la documentació continguda, separant la documentació sobrera i comprovant la seva equivalència amb l'inventari genèric

• S'han apartat un total de 80 unitats d'instal·lació, que representen 10 metres lineals de documentació de les que caldrà comprovar la seva validesa però que són susceptibles, a priori, de ser eliminades segons les Taules d'Avaluació Documental.

• S'han retirat per a la seva destrucció un total de 238 caixes

• S'ha adequat aquesta reordenació a l'inventari general del fons de l'Ajuntament de Tortosa