Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Cultura i Memòria Democràtica

Cultura i Memòria Democràtica
Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada a treballs arxivístics de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre

Import: 2.800 euros (exercici 2023)

Les tasques efectuades han consistit en l’elaboració d’un inventari del fons municipal de Benifallet.

Conseller d'àrea

Francesc Vallespí Cerveto
jvallespi@tortosa.cat

Un dels objectius del Consell Comarcal del Baix Ebre és fomentar l’activitat cultural de la comarca del Baix Ebre i, de retruc, dels municipis que conformen el territori. En aquest sentit, el servei de Cultura pretén promocionar, dinamitzar i recolzar les activitats culturals que es porten a terme als municipis del Baix Ebre.

Al mateix temps, l’ens comarcal gestiona l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre (ACBE) que s’integra dins de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya.

L'ACBE es va crear a partir del conveni signat el 20 de juliol de 1983 entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa. Per a la seu de l’Arxiu es va restaurar i condicionar l’edifici renaixentista del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, inclòs dins el complex monumental dels Reials Col·legis. Les noves instal·lacions es van inaugurar el 17 de juliol de 1997.

A l’Arxiu s’hi aplega  una cinquantena de fons que abracen tota la diversitat del quadre de fons, si bé hi ha dos fons que destaquen per la seva riquesa i antigor: el de l’Ajuntament de Tortosa, que s’inicia el 1149 i que conserva grans sèries documentals força íntegres des de la baixa edat mitjana  (clavaria, provisions, establiments, obres), així com 1.754 pergamins,  i el fons del districte notarial de Tortosa amb protocols des de  la  meitat del s. XIV i amb més de 2.000 volums. Actualment se superen els 3.000 metres de documentació.

Memòria de l’actuació arxivística vinculada a la subvenció que atorga la Diputació de Tarragona per a tirar endavant intervencions en matèria d’arxius respecte els fons documentals de la demarcació comarcal per a l’exercici de 2023. Arxiu Comarcal del Baix Ebre

D’acord amb la proposta de treball, presentada el 15 de juny de 2023, relativa a elaborar un inventari del fons municipal de Benifallet, amb la particularitat que una part del qual no tenia cap instrument de descripció i l’altra calia revisar i actualitzar respecte a uns inventaria anteriors, i que, en aquests moments, el fons es troba distribuït entre l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre i el propi edifici de l’ajuntament de Benifallet, he de manifestar que s’han dut a terme les següents actuacions:

  • Tasques arxivístiques prèvies a l’inventari d’un conjunt de 1,9 ml de documentació del fons municipal de Benifallet, com la d’identificar les unitats documentals, ordenar-les (agrupant-les o separant-les), classificar-les i col·locar-les en camises i carpetes.
  • S’ha fet un inventari, d’acord amb el quadre de classificació amb un total de 203 unitats documentals (entre simples i compostes), distribuïdes en 19 unitats d’instal·lació. Les dates extremes van de 1855 fins el 2002, si bé el gruix documental es troba comprés entre 1939 i 1987.
  • S’ha informatitzat l’inventari en la base de dades específica PITRA que és la que fa servir l’aplicació per a gestió de l’arxiu GIAC, que en el seu moment ha de servir per a poder-se consultar en línia.
  • S’ha ordenat i comprovat les unitats d’instal·lació del fons que es troba al propi ajuntament, d’acord amb els inventaris previs.
  • S’ha inventariat aquella documentació que no ho estava inclosa en aquell inventari. El total tractat ha estat de 248 metres lineals.
  • Tot plegat s’ha unificat en una única base de dades.
Memòria Democràtica

La comarca del Baix Ebre, situada a les Terres de l'Ebre, va viure diversos esdeveniments rellevants durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i la posterior dictadura franquista (1939-1975).

Durant la guerra civil, la comarca va ser escenari de ferotges combats, especialment a la batalla de l'Ebre (juliol-novembre de 1938), una de les batalles més importants del conflicte. Les poblacions del Baix Ebre van patir els estralls dels bombardejos i van veure com es produïen enfrontaments entre les tropes republicanes i les franquistes, amb conseqüències devastadores per a la població civil.

La memòria d'aquests esdeveniments encara perdura avui en dia a la comarca del Baix Ebre, i s'han realitzat diverses iniciatives per preservar i recordar aquests episodis històrics, com ara la creació de memorials i espais de record, així com la recerca i difusió de la història local durant aquests períodes turbulent.