Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

NEXT GENERATION

Imatge
 
NEXT GENERATION

Què són els fons NEXT GENERATION EU?

El Fons NGEU és un instrument aprovat el 21 de juliol pel Consell Europeu que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels membres de la Unió Europea,  reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19 i alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea.

Està dotat de 750.000 M€ que es desemborsaran als estats membres durant el període 2021-2026, dels quals 390.000 MEUR seran subvencions (transferències als estats) i 360.000 MEUR, préstecs i que estaran articulats en funció dels següents programes:

 • Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR): 672.500 MEUR dels quals 312.500 MEUR en subvencions i 360.000 MEUR en préstecs.
 • Iniciativa de cohesió REACT-UE; 47.500 MEUR.
 • Fons de Transició Justa (FTJ): 10.000 MEUR
 • Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER): 7.500 MEUR
 • Programa InvestEU, de suport a la inversió: 5.600 MEUR
 • Programa d’investigació Horitzó Europa: 5.000 MEUR
 • Mecanisme de Protecció Civil RescEU : 1.900 MEUR

Què és el mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), el programa més important del Fons NGEU només finança despeses no recurrents, inversions i reformes, que comportin un canvi estructural i tinguin un impacte durador en la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l’ocupació.

Com a inversions contempla:

 • El capital fix (per exemple, infraestructures i edificis però també intangibles com R+D)
 • El capital humà (per exemple, educació, formació i capacitació) i
 • El capital natural (per exemple, mitigació i adaptació al canvi climàtic).

Com a reformes, contempla els projectes que incloguin actuacions i processos per introduir millores que tinguin un impacte durador sobre el funcionament dels mercats, les estructures institucionals, les administracions públiques o les polítiques públiques.

Per accedir als fons del MRR, els estats membres han de presentar plans nacionals de recuperació i resiliència que exposin el programa de reformes i inversions per al període 2021-2023.


Quins són els àmbits o àrees emblemàtiques del Fons NGEU?

 • Activació: posada en marxa de tecnologies netes amb perspectives de futur i acceleració del desenvolupament i l’ús d’energies renovables.
 • Renovació: millora de l’eficiència energètica dels edificis públics i privats.
 • Càrrega i proveïment d’energia: foment de tecnologies netes amb perspectives de futur per tal d’accelerar l’ús d’un transport sostenible, accessible i intel·ligent, d’estacions de càrrega i proveïment, i l’ampliació del transport públic.
 • Connexió: desplegament ràpid de serveis de banda ampla ràpida en totes les regions i llars, incloses les xarxes de fibra i 5G.
 • Modernització: digitalització de l’Administració i els serveis públics, inclosos els sistemes judicial i sanitari.
 • Ampliació: augment de les capacitats industrials europees en matèria de dades en el núvol i desenvolupament de processadors de màxima potència, d’última generació i sostenibles.
 • Reciclatge i perfeccionament professionals: adaptació dels sistemes educatius en suport de les competències digitals i l’educació i la formació professional a totes les edats.

Quines són les prioritats i referències estatals: El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència?

El mes d’octubre de 2020 el govern estatal va presentar El pla de recuperació, transformació i resiliència. Entès com el full de ruta per a la modernització de l’economia, recuperació del creixement econòmic, la creació d’ocupació, per a la reconstrucció econòmica sòlida inclusiva i resilient tres la crisi de la COVID-19, així com donar resposta als reptes futurs. Recull els eixos i polítiques palanca que han d’orientar i on s’han d’emmarcar els projectes que optin al finançament en el marc dels Fons NGEU


.