Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Estació de recàrrega pública de vehicles elèctrics

Imatge
 
Estació de recàrrega pública de vehicles elèctrics
Com obtenir la targeta de mobilitat elèctrica?

Les persones interessades poden sol·licitar-la a Recepció del Consell Comarcal del Baix Ebre presentant aquesta sol·licitud correctament emplenada.

L'estació de recàrrega pública i gratuïta del Consell Comarcal del Baix Ebre per a vehicles elèctrics es troba ubicada al costat de l'accés al recinte de la institució. Aquesta infraestructura consta de dos punts de recàrrega semiràpida, un dels quals permet la recàrrega simultània de dos vehicles.

Un dels punts de subministrament, de corrent continua, permet carregar en poc més d'una hora la bateria d'un vehicle elèctric convencional mentre que l'altre, de corrent alterna, permet fer-ho en un temps comprès entre les dues i quatre hores. En aquesta estació poden accedir-hi vehicles elèctrics de qualsevol marca i tipologia, ja siguin cotxes, furgonetes, motocicletes o bicicletes.

Per fer ús d'aquesta estació de recàrrega, els propietaris de vehicles elèctrics han de sol·licitar prèviament al Consell Comarcal del Baix Ebre l'emissió d'una targeta de mobilitat elèctrica que els donarà accés gratuït al subministrament. També poden accedir-hi al servei els titulars de targetes de mobilitat elèctrica expedides per institucions adherides a l'Aliança dels Municipis per a la Interoperabilitat dels punts de recàrrega (Tortosa, Amposta, Cambrils, Reus, Lleida o Barcelona, entre d'altres).

Estació de recàrrega de vehicles elèctrics a Xerta

El Consell Comarcal del Baix Ebre també ha instal·lat una estació de recàrrega de vehicles elèctrics gratuïta a Xerta, a la vora de l'estació de la Via Verda. Es tracta d'una estació de recàrrega semiràpida, que permet carregar dos vehicles elèctrics simultàniament en un temps comprès entre dues i quatre hores. En aquesta estació poden accedir-hi vehicles elèctrics de qualsevol marca i tipologia, siguen cotxes, furgonetes, motocicletes o bicicletes.

L'estació de recàrrega de vehicles elèctrics ha tingut un cost de 19.000 euros i ha estat finançada per l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece). La seua ubicació, al costat de l'estació de Xerta del Camí Natural-Via Verda de la Val de Zafán, facilita la recàrrega de les bicicletes elèctriques als usuaris de la via, que han de disposar de l'adaptador corresponent per poder efectuar la càrrega.

Per tal de fer ús d'aquesta estació de recàrrega, els propietaris poden sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Ebre o a l'Ajuntament de Xerta l'emissió d'una targeta de mobilitat elèctrica que els donarà accés gratuït al subministrament. També són vàlides les targetes de mobilitat elèctrica expedides per institucions adherides a l'Aliança dels Municipis per a la Interoperabilitat dels punts de recàrrega.