Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Gestió Ambiental

Imatge
 
Gestió Ambiental
Més informació

Pots enviar la teva consulta, el teu dubte o el teu suggeriment a partir del següent formulari.

El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix diverses competències en l’àmbit de medi ambient que donen servei als ciutadans dels diferents ajuntaments, molts dels quals no podrien exercir aquestes tasques en solitari. A través del  Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), el Consell Comarcal realitza  la recollida de residus, el control de la mosca negra i els mosquits, i la gestió del medi natural, entre d’altres. El COPATE és un organisme intercomarcal de gestió ambiental, resultat de la fusió del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE), el Consorci per a la gestió del residus del Montsià, el Consorci de Residus del Baix Ebre (ReBé), el Consorci per a la gestió de la Serra de Cardó-Boix i el Consorci dels espais naturals del Montsià. Està estructurat en cinc àrees de gestió: salubritat pública, residus, assistència tècnica, entorn natural i territori, i Reserva de la Biosfera.

Entre altres activitats també s’hi inclou el sanejament de les aigües residuals, que comporta la gestió de diversos tipus de tràmits per part tant de ciutadans particulars com de professionals i empreses.

Per tramitar el permís d'abocament a la xarxa de clavegueram, de connexió al sistema de sanejament en alta, d'abocament mitjançant camió cisterna, de vistes a una estació depuradora, podeu descarregar-vos i emplenar el formulari de sol·licitud corresponent i adjuntar la documentació que s'indica en cada cas. Aquestes tràmits els podeu fer a través de la seu electrònica.

Permís d'abocament a la xarxa municipal de clavegueram

Estan obligats a sol·licitar l'autorització d'abocament tots els usuaris i usuàries no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la CCAE de 1993 o que generi abocaments superiors als 6.000 m3/any (model 1) o sigui, potencialment contaminant (model 2)  (article 7 del Decret 130/2003, Reglament dels serveis públics de sanejament).

Renovació de l'autorització d'abocament

Si el que voleu és renovar l'autorització vigent, heu de presentar aquesta sol·licitud al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Permís de connexió al sistema de sanejament en alta

Estan obligats tots els usuaris/activitats (model 5) o actuacions municipals (model 6) que hagin de connectar les aigües residuals al col·lector en alta del sistema de sanejament.

Permís d'abocament mitjançant camió-cisterna

Productor d'aigües residuals particular (sanitàries domèstiques/neteges clavegueram-EB municipals, fang líquid) ha de comunicar al Consell Comarcal del Baix Ebre la necessitat d'abocar les aigües residuals domèstiques o assimilables a domèstiques amb camió cisterna.

Activitats econòmiques que disposin de fosses sèptiques (sanitàries, industrials) ha de sol·licitar prèviament al Consell Comarcal del Baix Ebre la necessitat d'abocar les aigües residuals domèstiques o assimilables a domèstiques mitjançant camió cisterna.

Autortizació transportistes

Per poder efectuar els serveis de buidat de fosses sèptiques/neteges de clavegueram/neteges instal·lacions de sanejament, a les EDARs de la Comarca, els transportistes han de disposar de l'autorització de l'Agència Catalana de Residus i sol·licitar el permís al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Visita EDAR

Per poder visitar una depuradora de la Comarca i conèixer de primera mà com es tracten les aigües residuals heu d'emplenar el següent formulari.