Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Sol·licituds per usar el servei de transport escolar 2022/23

Imatge
 
Sol·licituds per usar el servei de transport escolar 2022/23
El reglament

Des d'aquí podeu consultar tot el contingut del Reglament del servei de transport escolar.

Transport gratuït

Qui en pot fer ús?

L'alumnat d'educació obligatòria que, per manca d'oferta del seu nivell educatiu en el municipi de residència, s'escolaritzi fora d'aquest, en un centre educatiu proposat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.    

                                        

Quan es pot sol·licitar?

 • Tramitació telemàtica fins al 30 de setembre.

On s'ha de presentar la sol·licitud?

 • El tràmit s'ha de fer telemàticament, necessitareu identificació digital: IdCAT, IdCAT mòbil, CL@VE o DNIe. Si encara no teniu identificació digital, podeu sol·licitar l'IdCAT a ccbe@baixebre.cat o tramitar l'IdCAT mòbil en aquest enllaç.
 • Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte a través del correu electrònic ensenyament@baixebre.cat

Passos a seguir

 

Transport no gratuït

Qui en pot fer ús?

 • Els alumnes d’ensenyament infantil, primari o secundari (ensenyament obligatori) que assisteixin a un centre públic ordinari de la comarca del Baix Ebre, proposat pel Departament d’Ensenyament, i que siguin usuaris de les rutes no finançades en la seva integritat pel Departament d’Ensenyament o altres administracions adduint criteris de no obligatorietat de forma expressa.
 • Alumnes que cursen estudis d’ensenyament post-obligatori en un centre públic ordinari o en un centre privat concertat de la comarca del Baix Ebre.
 • Altres usuaris del servei de transport escolar no inclosos en els dos supòsits anteriors per assistir a centres escolars i/o a altres centres oficials d’interès social.

Quan es pot sol·licitar i on s'ha de presentar?

 • Tramitació telemàtica fins al 30 de setembre.
 • Per accedir-hi i fer el tràmit online, cal anar a l’adreça: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, a l’apartat instància genèrica. Una vegada s’hi ha accedit, caldrà identificar-se electrònicament (amb certificat digital o donant-se d’alta a idCAT mòbil), s’ha d’omplir la instància genèrica i adjuntar la sol·licitud per fer ús del servei de transport escolar escanejada.
 • Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte a través del correu electrònic ensenyament@baixebre.cat

Emplena la sol·licitud, cliqueu aquí.

 

Quant s'ha de pagar?

Quan els serveis prestats restin dintre de l’àmbit d’algun dels convenis entre el Consell Comarcal i altres administracions per a l’assumpció total o parcial del cost del servei per part d’aquestes últimes, la tarifa serà la següent:

 • Aportació íntegra per part de les administracions: l'usuari pagarà 0 €
 • Aportació parcial per part de les administracions: la tarifa de l'usuari es veurà minorada proporcionalment.

Forma de pagament

 • Trimestral.
 • Adquisició de targetes multiviatge.

Bonificacions

 • Caldrà que es sol·licitin en el moment en què es presenti la sol·licitud per fer ús del transport escolar.
 1. Per capacitat econòmica.
 2. Per freqüència d’ús.
 • Les bonificacions són acumulables.

Per descarregar la sol·licitud de bonificació, cliqueu aquí.

 

Baixa del servei

Què heu de fer per donar-vos de baixa de manera temporal o definitiva del servei de transport escolar?

Si voleu deixar de fer ús del servei de transport escolar cal que ompliu aquesta sol·licitud.