Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Sortim a l'exterior! Assistència tècnica a l'exportació

Imatge
 
Sortim a l'exterior! Assistència tècnica a l'exportació

QUÈ ÉS SORTIM A L’EXTERIOR?

L’acció Sortim a l’exterior!, és un programa d’assistència tècnica adreçat a empreses agroalimentàries, prioritàriament, per tal d’ajudar-les a internacionalitzar els seus productes i/o serveis amb un acompanyament i assessorament individualitzat per tal que puguin desenvolupar el seu propi pla d’exportació o d’expansió a l’exterior.

Aquest programa posa a la disposició de les empreses participants un assessor expert en tot allò que afecta a la internacionalització de l’empresa per tal que, mitjançant una assistència tècnica continuada, aquest expert realitzi un acompanyament integral segons les necessitats d’aquesta.

Aquestes necessitats dependran de si l’empresa vol:

 • Començar a exportar
 • Obrir més mercats
 • O establir-se a l’exterior

QUINES EMPRESES SE’N PODRAN BENEFICIAR?

Les empreses que podran formar part del programa podran ser:

 • Empreses que ja exporten
 • Empreses que no exporten però que vulguin iniciar-se en la venta a l’exterior

Aquestes empreses beneficiàries es seleccionaran tenint en compte els següents criteris:

 1. Es destinarà a microempreses i Pimes de la comarca, prioritzant el sector agroalimentari però ampliable a empreses d’altres sectors si es detecta alguna empresa amb gran potencial per crear ocupació.
 2. Es prioritzaran aquelles empreses amb un mínim de 3 anys d’activitat; en cas que es detecti que una empresa presenta un gran potencial de Comercialització a l’exterior i no arriba als 3 anys de funcionament, també tindrà cabuda.
 3. Empreses que estiguin disposades a implementar actuacions per generar ocupació.
 4. Empreses amb necessitats d’estratègies de creixement o d’obrir mercats a l’exterior que presentin signes d’estancament econòmic. Per a això, s’observarà el volum de facturació dels últims 3 anys i es valoraran les potencialitats que té l’empresa segons el seu model de negoci i la seva voluntat de créixer i projectar-se a l’exterior.
 5. Empreses que manifestin el seu compromís de dedicació i assistència a totes les sessions d’acompanyament que siguin necessàries per dur a terme satisfactòriament la finalitat de l’assistència tècnica.
 6. Empreses viables econòmicament en base al seu model de negoci i la seva estratègia empresarial.

QUÈ OFERIM?

En aquesta assistència tècnica oferim:

 • Una sessió inicial grupal amb l’objectiu de presentar el programa, conèixer la metodologia de treball, fer networking amb la resta de professionals assessorats, i conèixer i classificar les empreses segons la seva experiència en l’àmbit de l’exportació o la venta en mercats exteriors.
 • Sessions individuals d’acompanyament segons necessitats i situació de l’empresa seguint 3 fases:

Diagnosi
Anàlisi de la situació inicial de l’empresa en l’àmbit de l’exportació segons la seva experiència en la venta en mercats exteriors.

Accions correctores i de millora
En funció de l’experiència de l’empresa en l’àmbit de l’exportació o el comerç exterior i la diagnosi realitzada es proposaran accions correctores i de millora per tal de preparar a l’empresa per a la següent fase.

Full de ruta o pla d’acció concret i individualitzat
Aquesta fase farà èmfasi en els diferents aspectes a executar per part de l’empresa en funció de com sigui aquesta i la seva situació, on veurem, entre altres:

 • Mercat o mercats objectius per a cada empresa i segments
 • Canals d’entrada i forma de comercialització més adient
 • Fires sectorials de referència
 • Estratègia comercial, logística, packaging, documentació, normatives, etc

QUÈ OBTINDRÉ?

 1. Acompanyament d’un expert per projectar l’empresa als mercats exteriors segons la diagnosi realitzada i tenint en compte els seus objectius i recursos
 2. Una diagnosi de l’empresa
 3. Una proposta d’accions correctores i de millora
 4. Un full de ruta o pla d’acció concret a seguir per internacionalitzar l’empresa

QUÈ S’HA DE FER PER PODER INSCRIURE’S?

Per inscriure’s cal omplir aquest formulari de sol·licitud.

Un cop enviat el formulari, l’Àrea d’Activació Econòmica contactarà amb vostè per formalitzar la seva inscripció definitiva segons els criteris de selecció establerts i atès que el nombre d’empreses a assessorar és limitat.

A través d'aquest enllaç us podeu descarregar un díptic amb més informació.

QUÈ CAL SABER?

Lloc de realització: Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles
Horari: a concretar amb cada empresa
Data prevista d’inici: primera quinzena d’abril
Data límit d’inscripció: 11 de març de 2016                                                                            

Durada del programa: fins acabar el pla de treball amb l’empresa (màxim 9 mesos)