Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Un servei d'atenció integral a les diversitats sexuals i de gèneres

Imatge
 
Un servei d'atenció integral a les diversitats sexuals i de gèneres
Contacta amb el SAI LGTBI Baix Ebre

Si voleu posar-vos en contacte amb el Servei d'Atenció Integral LGTBI del Baix Ebre ho podeu fer via telèfon, trucant al 977445308, o per correu electrònic a través de l'adreça sai.lgtbi@baixebre.cat.

Pla Comarcal per a la Diversitat Sexual i de Gènere (2020-2024)

El pla incorpora la cultura de la diversitat sexual i de gènere i impulsa en els diferents àmbits de la política comarcal actuacions per tal de promoure l'erradicació de l'LGTBIfòbia, fomentant una societat més inclusiva. 

Pissarra digital col·laborativa

El Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI Baix Ebre posa en marxa aquesta pissarra digital, un espai col·laboratiu per facilitar informació  i assessorament a les entitats i ciutadania en referència als drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGTBI).

El Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI Baix Ebre posa en marxa una pissarra digital, un espai col·laboratiu per facilitar informació i assessorament a les entitats i ciutadania en referència als drets de les persones LGTBI.

El Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI Baix Ebre es crea per informar i assessorar entitats i ciutadania en referència als drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGTBI) i, a la vegada, eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a la comarca.

Quins són els objectius?

Aquest servei d’atenció del Consell Comarcal del Baix Ebre té els següents objectius:

 • Oferir un servei d’atenció comarcal de proximitat per a les persones LGTBI i a la ciutadania en general que s'adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
 • Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGTBI fent un acompanyament eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i llurs  necessitats.
 • Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
 • Sensibilitzar la població de la comarca de l’existència de persones LGTBI, mitjançant la difusió de la posada en marxa del servei
 • Donar a conèixer aquest servei a les  persones LGTBI i a les persones que ho necessitin.
 • Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual , identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits.
 • Oferir informació i recursos LGTBI als diferents serveis i equipaments de la comarca.

Quin tipus de servei es presta?

Informació

El SAI LGTBI Baix Ebre dóna la informació requerida sobre temàtica LGTBI, segons els àmbits d’actuació i de competències.

 • Qualsevol informació que tingui a veure amb els àmbits específics que treballi una entitat en qüestió.
 • Tota aquella informació el contingut de la qual sigui competència comarcal, nacional o estatal.

Atenció d'incidències

Les incidències són aquelles demandes que plantegen les persones de la població que no poden considerar-se infracció administrativa d’acord amb l’article 34 de la llei 11/2014, ni els fets poden ser constitutius de delictes dins l’àmbit penal, ni es tracte de discriminacions comeses en l’àmbit laboral.

 • Per resoldre la incidència es fan les gestions necessàries per atendre i solucionar el cas plantejat.
 • La resolució és al moment o en el termini més breu possible. 
 • Es recull la informació bàsica de cada incidència.
 • La resolució de la incidència serveix, també, per revisar serveis, protocols  i accions de l’administració per tal de modificar processos perquè la incidència no torni a succeir. 

Atenció de possibles casos de discriminació

El SAI LGTBI Baix Ebre està habilitat per atendre la recepció de denúncies per possibles situacions de discriminació a les persones LGTBI.

En el moment que s’interposa una denúncia per possible discriminació s’atén a la persona denunciant acollint-la i orientant-la en la interposició de la denúncia, així com informant-la de les vies i procediments existents.