Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pla de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre

Pla de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre
Servei de Traducció

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa un Servei de Traducció amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre els professionals de diferents àmbits de l'Administració o altres entitats i les persones nouvingudes.

Pacte Nacional per a la Interculturalitat

Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre en relació amb el Pacte Nacional per a la Interculturalitat. 

El Pla de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre té per objectiu afavorir la plena integració de les persones nouvingudes a través d’accions que facilitin l’acollida, el coneixement de la societat catalana, els serveis públics i fomentin la igualtat d’oportunitats.

També té per objectiu el foment de la convivència a través de la creació d’espais comuns d’interrelació entre la societat d’acollida i la població estrangera que viu a la comarca.

Des del Pla de Ciutadania i Immigració es dóna recolzament tècnic a totes les accions que es portin a terme a la comarca relacionades en el fet migratori. 

Oficina itinerant d’informació i Assessorament al nouvingut
El servei ofereix assessorament i informació en matèria legal i tràmits d’estrangeria a les persones interessades i als professionals de la comarca.

Servei d’acollida itinerant, per informar sobre els serveis bàsics del municipi i de la comarca
Es realitza una entrevista de benvinguda que es concerta en el moment de sol•licitar el certificat d’empadronament per tal de donar la informació necessària i derivar-lo als serveis oportuns.

Formació
Tallers de coneixement de l’entorn: tallers de 20 hores de durada que es realitzen a la comarca sobre drets i deures, serveis públics i coneixements generals sobre la societat catalana.

Elaboració d’informes d’arrelament i integració: elaboració per part del tècnic de la proposta d’informe d’arrelament o integració a la Generalitat de Catalunya per al procés de regularització de la situació dels nouvinguts.

Servei de préstec de materials
Fons bibliogràfic i de material educatiu per al foment de l’aprenentatge del català i educació intercultural adreçat, sobretot, a nens/es.

Assessorament tècnic i suport a tots els projectes i accions desenvolupats a la comarca per ens i entitats adreçats al foment de convivència i integració de les persones nouvingudes i en general projectes de sensibilització vers el fenomen migratori.

Observatori de la Immigració
Des del Pla Territorial de ciutadania i immigració, es fa un anàlisi anual de les dades estadístiques del padró.