Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Servei de Primera Acollida de la comarca del Baix Ebre

Imatge
 
Servei de Primera Acollida de la comarca del Baix Ebre
Com es pot accedir al Servei?

Per telèfon, al  977 445308 Ext. 2213

Per correu electrònic, a immigracio@baixebre.cat

On es pot trobar més informació?

Si voleu més informació sobre el Servei de Primera Acollida també podeu consultar la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Tríptic en diversos idiomes

Us podeu descarregar el tríptic del Servei de Primera Acollida des d'aquest enllaç. Versions disponibles en amazic, amazic (alfabet tifinagh), anglès, àrab, aranès, català, castellà, francès, panjabi, romanès, rus, urdú i xinès.

L'acollida té la finalitat de promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones nouvingudes a la comarca del Baix Ebre i minimitzar els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i del desconeixement de la societat i l'ordenament jurídic.

El Servei de Primera Acollida del Consell Comarcal del Baix Ebre, d'acord amb el que estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, ofereix un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes i que consisteixen en l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts formatius inclouen tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana també amb un mínim de 15 hores.

Aquelles persones nouvingudes que hi vulguin accedir poden contactar directament amb el Consell Comarcal del Baix Ebre o a través de les oficines gestores del padró dels municipis de la comarca (a excepció de Tortosa que té servei propi). A la part inferior d'aquesta pàgina trobaran l'enllaç per descarregar l'imprès de sol·licitud d'accés al Servei.

El servei s’inicia amb una entrevista i l’acompanyament a l’usuari a la formació en els tres mòduls esmentats i conclou amb l'obtenció del Certificat d'Acollida, expedit per la Generalitat, que és útil en els processos d'estrangeria com ara l'arrelament social, la modificació o la renovació d'autoritzacions de residència, entre d'altres.

Aquest servei s'inclou en el Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre que té com a objectiu la plena integració de les persones immigrades i els seus familiars a la vida social de la comarca, potenciant la convicència, la cohesió social, la lluita contra l'exclusió social, la igualtat d'oportunitats i l'accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.

Enllaços relacionats