Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Servei de Traducció per a persones nouvingudes

Imatge
 
Servei de Traducció per a persones nouvingudes

El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix un Servei de Traducció amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre els professionals de diferents àmbits de l'Administració o altres entitats i les persones nouvingudes. Els idiomes disponibles són àrab, anglès, alemany, francès, romanès, urdú, xinès i rus. Aquest suport lingüístic pot ser oral o escrit i es presta de forma gratuïta.

El Servei de Traducció vol facilitar l'acollida de les persones estrangeres de la comarca que desconeixen les llengües del país i va adreçat, especialment, a professionals del Baix Ebre que tenen contacte amb la població nouvinguda: centres d'atenció primària de la xarxa sanitària i hospitals, serveis d'atenció social primària, centres educatius o altres institucions o entitats.

Aquelles persones interessades en sol·licitar aquesta prestació s'han de posar en contacte amb el Consell Comarcal a través del telèfon 977445308 o de l'e-mail immigracio@baixebre.cat.

El Servei de Traducció, que compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, forma part del Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre l'objectiu del qual és contribuir a la plena integració de les persones immigrades i els seus familiars a la vida social de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l´exclusió social, la igualtat d´oportunitats, i l'accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.