Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Obres i Serveis

Imatge
 
Obres i Serveis

 

 

Responsable d'àrea

Antoni Gilabert Rodríguez

tgilabert@laldea.cat
@ToniGilabert1

L’àrea de Territori del Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix competències de suport tant als ens locals de la comarca, com als ciutadans en general.

Camins Municipals
Per tal de donar suport als ajuntaments, i amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Tarragona, s’impulsa i gestiona un programa de millora de camins municipals. Es tracta d’una convocatòria anual que, atenent a la configuració territorial de la nostra comarca, té com a objectiu millorar i garantir l’accés a tots els pobles i nuclis. En aquesta línia, l’any 2019 la Diputació de Tarragona va subvencionar amb 95.805 euros projectes de millora a nou municipis i dues EMD de la comarca.
 

Gestió d'Obres Públiques / Assistència tècnica a municipis

Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal supervisen l’execució d’obres públiques, tant les realitzades per iniciativa de la pròpia institució, com les externes per a les qual els sigui sol·licitat el suport per part d’altres administracions locals. Aquest servei forma part de l’àmbit d’actuació en assistència tècnica, orientat a donar resposta a les necessitats dels ens locals de la comarca, particularment els municipis petits. En aquest sentit, el Consell Comarcal ofereix als ajuntaments un servei d’assistència tècnica consistent a informar, tramitar expedients i donar tota mena de suport tècnic en matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient.
 

Mancomunació de Serveis
Per tal d’oferir eines als ens locals que els permetin una gestió eficient, des de l’àrea de Territori s’estudia i impulsa la mancomunació de serveis entre administracions, la compra agregada, i l’assistència directa per part del Consell. Es treballa, doncs, en la línia d’optimitzar la prestació de serveis existents per tal de donar resposta a les demandes dels ajuntaments i de la ciutadania en general.