Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Servei d'Assistència Tècnica a ajuntaments i EMD's

Servei d'Assistència Tècnica a ajuntaments i EMD's

Conseller d'àrea


Jordi Forné Ribé
alfarajordi@gmail.com

El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix als ajuntaments i EMD's un Servei d’Assistència Tècnica consistent a informar, tramitar expedients i donar tota mena de suport tècnic en matèria d’arquitectura, informàtica, medi ambient i altres prestacions tècniques.

Aquest servei es pot formalitzar de dues formes:

  • Amb la signatura d’un conveni que reculli les hores i dies que el tècnic prestarà aquesta assistència, ja sigui personalment al propi ajuntament o EMD, o bé des dels serveis tècnics del Consell Comarcal.
  • Amb la petició puntual de qualsevol tipus d’assistència en temes urbanístics (redacció de projectes, direccions d’obres, informes sobre llicències, etc.)

 

>> Consulta el reglament

>> Consulta l'ordenança

>> Sol·licitud