Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Protecció Civil

Protecció Civil

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció. Per als ens locals de la comarca, i properament per a les entitats i població en general, el Consell Comarcal ofereix un servei de redacció d’aquests instruments: Plans d’Actuació Municipal, Plans Específics Municipals i Plans d’Autoprotecció.