Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social

Imatge
 
Procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social

Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI):

Impulsar actuacions preventives que lluitin contra l'exclusió social i que ho facin amb una mirada comunitària i centrant la seva acció en problemàtiques socials que generen exclusió.
D'acord amb això, és necessari, més que mai, impulsar actuacions al territori que contribueixin a:

  1. Empoderar les persones i les comunitats i fomentar-ne l'autonomia perquè esdevinguin actores i protagonistes de la seva pròpia transformació.
  2. Prevenir i actuar en les diferents situacions de risc (compensant dèficits materials i personals) per contenir o revertir els factors que generen exclusió i aïllament social.
  3. Generar i enfortir les relacions socials i els vincles entre persones i col·lectius de barris i ciutats per millorar-ne la qualitat de vida.

El context actual demana activar actuacions que tinguin la voluntat d'intervenir territorialment i transformar la realitat, que combatin amb els factors que generen exclusió des d'una mirada preventiva i comunitària. Aquestes actuacions s'impulsen mitjançant el contracte programa (CP), que és instrument de col·laboració entre el Govern i l'Administració local, i han de permetre avançar cap a aquests objectius o aquestes visions compartides:

1. Promoure la racionalització i l'optimització dels recursos.
2. Ordenar les diferents actuacions i els diferents processos comunitaris que tenen lloc al territori.
3. Incorporar la metodologia de l'acció comunitària per lluitar contra l'exclusió social.
4. Incidir en la millora de la qualitat i l'impacte de les accions.
5. Potenciar els equipaments cívics com a motors de l'acció comunitària.