Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Guia de recursos formatius

Imatge
 
Guia de recursos formatius

El Consell Comarcal del Baix Ebre i el del Montsià han actualitzat la guia amb tota l’oferta formativa existent en aquestes dues comarques.

El Consell Comarcal del Baix Ebre i el del Montsià han actualitzat la guia amb tota l’oferta formativa existent en aquestes dues comarques. Un mapa que pretén apropar els recursos formatius del territori a l’alumnat per ajudar-los a orientar el seu futur i que ha estat elaborat conjuntament per l’Agència de Desenvolupament Local del Baix Ebre i la del Montsià. La formació professional i la formació professionalitzadora són un recurs clau, necessari i imprescindible en l’impuls del desenvolupament econòmic.

El principal objectiu de la guia Obre el teu futur és donar a conèixer els recursos formatius, de manera integrada, a la població. La iniciativa va néixer fruit de les necessitats detectades i consensuades amb els diferents agents del territori, de manera concertada i amb el suport del departament d’Educació. De fet, la guia s'ha actualitzat amb el suport dels centres educatius, que han fet les seues aportacions i validat el document.

Quin és el contingut de la guia?

Pel que fa al contingut de la guia està organitzat per famílies professionals i a més a més compta amb el recull dels certificats de professionalitat que s’impulsen des del Servei d’Ocupació de Catalunya, l’oferta en formació universitària, així com d’un directori de centres. D’altra banda, el document incorpora un glossari terminològic i d’informació referent a les mesures de flexibilització que faciliten l’accés als cicles formatius.

A quin públic es dirigeix?

Quant al públic al qual es dirigeix la guia de recursos formatius són totes aquelles persones que, independentment de la seua edat, vulguen formar-se professionalment. També les organitzacions poden adreçar-se als centres per formar el seu capital humà i-o dur a terme un procés de reconeixement de l’experiència professional. De fet, els instituts de les dues comarques treballen per ampliar la seua relació amb les empreses del territori, adaptant les metodologies a les necessitats específiques dels sectors, apropant el mercat laboral a les aules.  Per la seua banda, les Agències del Baix Ebre i del Montsià busquen millorar la qualitat de vida de les persones a través de la creació d’oportunitats professionals o acreditació de competències professionals. 

Sabies que...

Finalment, a les Terres de l’Ebre, la inserció laboral de la formació professional ha crescut un 16,5% en els darrers anys. La formació dual assoleix una ocupació del 73,7%, el que suposa que tres de cada quatre persones que han escollit aquesta modalitat acaben formant part de la plantilla un cop finalitza la formació. A més a més, les persones majors de 30 anys, que han decidit formar-se a un institut per actualitzar els seus coneixements en el 84% dels casos es troben treballant un cop transcorreguts sis mesos després de titular-se.

 

>>Consulta la guia de recursos educatius