Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Consells Consultius

Imatge
 
Consells Consultius

Consells consultius de la dona i de la gent gran

Són òrgans complementaris i sectorials de naturalesa deliberant i sense facultats decisòries. Actualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre disposa de dos consells consultius: el Consell Consultiu de la Gent Gran i el Consell Consultiu de les Dones. Els dos actuen com a òrgans sectorials de participació ciutadana en tot allò que fa referència a la tercera edat i a la dona, respectivament.

Consell supramunicipal de polítiques socials

És un òrgan participatiu i consultiu que té com a finalitat promoure la participació de la ciutadania i dels agents implicats en el disseny, l’execució i el seguiment de les accions en matèria de serveis socials, així com fomentar i difondre els valors i les pràctiques de participació política i social que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica.