Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Projecte Sostre 360

Imatge
 
Projecte Sostre 360

UNA PROPOSTA INTEGRAL I COMUNITÀRIA D’ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES JOVES QUE VIUEN AL CARRER I ESTAN EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

L’objectiu general del projecte Sostre 360º és implantar un programa d’habitatge social protegit o recursos residencials en l’àmbit del sensellarisme (housing first et altri) per a joves en situació de vulnerabilitat i risc de carrer, des d’una perspectiva sistèmica i amb un acompanyament personalitzat que pugui beure del treball en xarxa i multidisciplinar per superar la conflictivitat i evitar la cronificació de les situacions crítiques

El Projecte Sostre 360º inclou dues prestacions per 20 usuaris/es de Terres de l’Ebre i està liderat pel Consell Comarcal del Baix Ebre

a) Prestació d’acompanyament especial per:

 • Majoritàriament persones joves majors d’edat entre 18 i 25 anys.
 • Majoritàriament nois immigrats de forma  recent.
 • Majoritàriament persones de gènere masculí.
 • Alguns amb problemes d’addiccions i/o salut mental.
 • La majoria no disposen de NIE o tenen dificultats grans en la renovació de la documentació (permisos de residència / treball)
 • Alguns han passat pel sistema de protecció a la infància, però els que ho han fet, la majoria han tingut una estada intermitent i no exempta de situacions conflictives. I un cop assolida la majoria d’edat no han mostrat cap vincle envers el sistema de protecció o adhesió cap a serveis d’acompanyament a la vida adulta o sota el paraigua de serveis socials i serveis de salut mental i addiccions.
 • La majoria dels que han passat pel sistema de protecció han tingut l’opció o bé de derivació a l’ASJTET o bé se’ls hi ha prorrogat l’estada en els centres de protecció mitjançant mesures assistencials dictades per la DGAIA.
 • Una part dels joves han estat derivats a recursos de sensellarisme o dispositius similars del municipi però no han fet vinculació. 
 • Una part dels joves amb historial de delictes lleus .

Aquest acompanyament es basa en:

 1. Orientació formativa i laboral
  • Afavorir que la persona jove defineixi i executi el seu projecte professional, emmarcat dintre del seu projecte vital i de futur: un procés de construcció de competència professional basat en la pràctica d’identificar, transferir i experimentar les competències tècniques, de base i transversals.
  • Acompanyar als joves en el procés de formació i inserció laboral
  • Promoure un currículum formatiu orientat en dos àmbits: l’assoliment de competències lingüístiques, que permetin al i la jove un bon desenvolupament i arrelament social, i potenciar formacions de caràcter pràctic i enfocades a facilitar l’accés al món laboral.
 2. Acompanyament en l’autonomia personal:
  • Acompanyament socioeducatiu en el procés d’aconseguir l’exercici de la seva plena autonomia i suport psicològic en les dificultats que es plantegin en la presa de decisions i les seves conseqüències.
  • Suport a la vida quotidiana, en les rutines domèstiques i en hàbits saludables
  • Vetllar per la convivència dins del recurs habitacional, veïnat, barri i ciutat.
  • Articular i coordinar-se amb els agents comunitaris (treball en xarxa) per vincular l’usuari als recursos de l’entorn en tots els àmbits (social, laboral, cultural, salut, relacions veïnals, )
 3. Realitzar suport en processos administratius, legals i judicials
  • Acompanyar en l’obtenció de la documentació legal necessària per poder accedir a diferents prestacions, serveis i recursos (empadronament...)

  • Acompanyar als i les joves en els tràmits necessaris per a la seva regularització administrativa.

  • Suport en la gestió econòmica, per proporcionar a la persona jove orientació, assessorament i seguiment en l’accés i la gestió dels diferents recursos econòmics als quals pugui tenir dret.

  • Orientació jurídica, oferint l’assessorament i el seguiment personal en l’exercici dels drets i deures i interessos legítims de la persona jove, i a fer totes aquelles actuacions de suport en la gestió de la seva documentació identificativa, de residència i treball que preveu la legislació vigent, sempre que sigui possible.

 4. Acompanyar en l’àmbit de la Salut

  • Facilitar l’accés a la xarxa sanitària normalitzada (CAP)

  • Acompanyar en l’inici dels processos de deshabituació a substàncies addictives.

  • Promoure la salut emocional i física.

  • Educar en la salut sexual i afectiva

 5. Prospecció d’habitatge

  • Realitzar prospecció d’habitatge

  • Cercar alternatives d’habitatge

b) Prestació d’habitatge.

El projecte amb la denominació “Sostre 360º” consisteix en un projecte marc d’acompanyament amb joves migrants de vulnerabilitat social que es troben en una situació de risc d’exclusió social. Aquestes prestacions s’executaran per un equip multidisciplinari que realitzarà un treball comunitari i d’intervenció en medi obert.