Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Servei d'Intervenció Socioeducativa del Baix Ebre

Imatge
 
Servei d'Intervenció Socioeducativa del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa el Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS), un recurs preventiu que té com objectiu proporcionar atenció a tots els infants i adolescents i les seves famílies, afavorint el seu desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició d’aprenentatges.

 

Què és el Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)?

És un servei que ofereix acompanyament, orientació, assessorament i intervenció, tant de forma individual com grupal, a les famílies amb infants i adolescents. 

El SIS està format per un equip multidisciplinar:

 • dos psicòlogues,
 • dos educadores socials,
 • una treballadora social i
 • una integradora social.

A més de quatre equips que s’encarreguen del Servei d’Atenció Diürna formats cadascun per: 

 • una educadora social i
 • una integradora social.

Aquest servei és itinerant per totes les poblacions de la comarca del Baix Ebre (excepte Tortosa).

 

A qui va adreçat?

A famílies amb fills i filles menors d’edat, amb dificultats relacionals i d’integració social.

 

Què oferim?

Els serveis següents:

Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys:

 • Donar suport i eines per l'adequat desenvolupament integral de l'infant.
 • Informar, orientar i acompanyar a recursos existents.
 • Treballar lligams emocionals.
 • Oferir espais d'interacció, estimulació i joc entre infants i adults referents.

Servei d’atenció diürna per infants i adolescents de 3-16 anys:

 • Proporcionar un espai d'acolliment i convivència.
 • Acompanyar a centres educatius o altres serveis i recursos del territori.
 • Cobrir les necessitats bàsiques de l'infant/adolescent i la seva família.

Servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents de 16-18 anys:

 • Assolir les responsabilitats personals i socials en el medi.
 • Donar suport i guia en la recerca de recursos i serveis per assolir la seva inserció sociolaboral.
 • Millorar la gestió de les emocions i les habilitats socials.
 • Treballar la gestió del temps d'oci.

Servei d’intervenció amb famílies.

 

Com intervenim?

 • Distingim quatre tipus d’actuacions, que s’oferiran depenent de les necessitats de cada família:
 • Acompanyament intensiu: De forma individualitzada a cada família, adaptant-se a les seves necessitats, demandes i horaris per ajudar a millorar les seves condicions familiars.
 • Treball en grups:
  • Grups de famílies.
  • Dinàmiques grupals.
  • Xerrades.
 • Servei d’Atenció Diürna: Destinat a infants de 3 a 16 anys, amb suport a les famílies.
 • Teràpia individualitzada: Atenció psicològica amb la família o l’individu, segons cada cas.