Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Atenció a les persones sense llar

Atenció a les persones sense llar
  • Oferir a les persones sense llar una solució habitacional i cobrir-ne les necessitats bàsiques.
  • Propiciar a les persones sense llar un suport socioeducatiu que els permeti iniciar un projecte de vida autònoma i arrelada a la comunitat, i potenciar-ne l'apoderament i l'autosuficiència.
  • Oferir a les persones i famílies que es troben en risc de perdre l'habitatge l'orientació i l'acompanyament necessaris per evitar el llançament o un habitatge alternatiu en cas de no poder-lo evitar.
  • Aprofundir en el coneixement del fenomen del sensellarisme mitjançant recomptes nocturns, censos, enquestes, estudis poblacionals o qualsevol altre mitjà que es consideri adient.
  • Proporcionar una atenció comunitària als i les joves que viuen una situació de vulnerabilitat al carrer o es troben sense llar.
  • Disminuir la conflictivitat social i l'estigmatització envers el col·lectiu de joves migrats sols i, per extensió, dels i les joves extutelades pel sistema públic.
  • En cas de situacions extraordinàries d'emergència social o sanitària, disposar de prou equipaments i serveis específics per atendre les persones sense llar, així com les persones que no tinguin un lloc adequat per complir les mesures socials i sanitàries que s'estableixin durant els períodes d'emergència (com ara el confinament preceptiu).