Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges 2022

Imatge
 
Convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges 2022

La convocatòria de l'any 2022 oberta del 28-06-2022 fins al 15-07-2022.

 L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre tramita aquests ajuts a nivell de la comarca, a excepció del municipi de Tortosa.  L'horari d'atenció al públic és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres (excepte els dijous).

Beneficiaris: 
 • Persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.
 • NOVETAT. Podran sol·licitar la subvenció els de 36 anys o més
  *
  al setembre s’obrirà una nova convocatoria per als Joves de 35 anys o menys.*
Requisits:
 • Estar empadronat a l’habitatge.
 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos:

 • S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Imports màxims de lloguer mensual: 

 • No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents

Import de la subvenció

 • 20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
 • 30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
 • 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.
 • S'estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge
Documentació necessària:
 • Còpia del DNI o NIE de tota la unitat de convivència i en cas de menors sense DNI o NIE el llibre de família.
 • Còpia del contracte de lloguer on especifiqui la fiança que ha entregat i el nº compte del propietari/ària.
 • Si hi ha algun carnet de discapacitat, família monoparental, família nombrosa.
 • Els rebuts de lloguer pagats de 2021 fins a la data de presentació (pagar màxim 400€/mes).
 • A la sol·licitud va un full on s'ha de posar el Nº compte del sol·licitant de l'ajut  de lloguer per cobrar la subvenció i el banc us ha de posar el segell.

 

On presentar la sol·licitud?
 • Presencialment. Al Consell Comarcal del Baix Ebre, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (excepte dijous).
 • Telemàticament. En aquest enllaç.

 

 

>>> Us podeu descarregar la sol·licitud en format pdf clicant en aquest enllaç.

>>> Descarrefar document amb dades on voleu cobrar la subvenció i té que anar signat per vosaltres (el sol·licitant) i segellat pel banc