Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges 2021

Imatge
 
Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges 2021

Ampliat el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts al pagament del lloguer 2021 fins a l'11 de juny

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament de lloguer per a l'any 2021. El termini de sol·licituds acaba l'11 de juny. L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre tramita aquests ajuts a nivell de la comarca, a excepció del municipi de Tortosa.  L'horari d'atenció al públic és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres (excepte els dijous).

 

Requisits:
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per a poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 400 euros.
 • L'import màxim pot arribar als 900€ per a famílies nombroses o discapacitats amb barem de mobilitat.
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència mínim a 0,3 vegades l'IRSC (2.390,31 €) o si el lloguer anual és inferior a aquest import es podrá acceptar.
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència màxims a 22.500€.

 

Documentació necessària:
 • Còpia del DNI o NIE de tota la unitat de convivència i en cas de menors sense DNI o NIE el llibre de família.
 • Còpia del contracte de lloguer on especifiqui la fiança que ha entregat i el nº compte del propietari/ària.
 • Si hi ha algun carnet de discapacitat, família monoparental, família nombrosa.
 • Els rebuts de lloguer pagats de 2021 fins a la data de presentació (pagar màxim 400€/mes).
 • A la sol·licitud va un full on s'ha de posar el Nº compte del sol·licitant de l'ajut  de lloguer per cobrar la subvenció i el banc us ha de posar el segell.

 

On presentar la sol·licitud?
 • Presencialment. Al Consell Comarcal del Baix Ebre, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (excepte dijous).
 • Telemàticament. En aquest enllaç.

 

 

>>> Us podeu descarregar la sol·licitud en format pdf clicant en aquest enllaç.