Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges 2021

Imatge
 
Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer d’habitatges 2021

Oberta fins al 4 de juny la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament de lloguer de l'any 2021

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament de lloguer per a l'any 2021. El termini de sol·licituds acaba el 4 de juny. L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre tramita aquests ajuts a nivell de la comarca, a excepció del municipi de Tortosa.  L'horari d'atenció al públic és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres (excepte els dijous).

 

Requisits:
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per a poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 400 euros.
 • L'import màxim pot arribar als 900€ per a famílies nombroses o discapacitats amb barem de mobilitat.
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència mínim a 0,3 vegades l'IRSC (2.390,31 €) o si el lloguer anual és inferior a aquest import es podrá acceptar.
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència màxims a 22.500€.

 

Documentació necessària:
 • Còpia del DNI o NIE de tota la unitat de convivència i en cas de menors sense DNI o NIE el llibre de família.
 • Còpia del contracte de lloguer on especifiqui la fiança que ha entregat i el nº compte del propietari/ària.
 • Si hi ha algun carnet de discapacitat, família monoparental, família nombrosa.
 • Els rebuts de lloguer pagats de 2021 fins a la data de presentació (pagar màxim 400€/mes).
 • A la sol·licitud va un full on s'ha de posar el Nº compte del sol·licitant de l'ajut  de lloguer per cobrar la subvenció i el banc us ha de posar el segell.

 

On presentar la sol·licitud?
 • Presencialment. Al Consell Comarcal del Baix Ebre, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (excepte dijous).
 • Telemàticament. En aquest enllaç.

 

 

>>> Us podeu descarregar la sol·licitud en format pdf clicant en aquest enllaç.