Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Ensenyaments de règim especial

Imatge
 
Ensenyaments de règim especial
No saps què estudiar?

Si encara no tens clar què vols estudiar o quina matèria s'adequa més a la teva personalitat, consultar en aquesta pàgina tota la informació per a què tinguis totes les eines necessaries per a prendre la decisió final

Els ensenyaments de règim especial són estudis que aporten una formació específica en un sector professional o àmbit concret. En aquest sentit, aquests estudis es classifiquen en ensenyaments d'idiomes, ensenyaments esportius i ensenyaments artístics

 

Ensenyaments d'idiomes

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE. Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Tortosa, com a capital de la comarca del Baix Ebre, disposa d'una Escola Oficial d'Idiomes. Pots consultar la seva pàgina web prement aquí

 

Ensenyaments esportius

Són ensenyaments de règim especial que tenen validesa acadèmica i professional a tot l'Estat. Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. Pots consultar l'oferta formativa sobre aquests ensenyaments prement aquí

Ensenyaments Artístics

Els ensenyaments artístics són aquells estudis que faciliten una formació de qualitat en dansa, música, art dramàtic o arts plàstiques i disseny.

Arts plàstiques i disseny

Pots consultar l'oferta formativa sobre aquests ensenyaments prement aquí

Música

Els estudis de música poden ser de diferents nivells: els ensenyaments elementals i no reglats, que s'imparteixen en escoles de música, els ensenyaments professionals i els ensenyaments artístics superiors. Pots consultar l'oferta formativa sobre aquests ensenyaments prement aquí.

Ensenyaments de dansa

Els estudis de dansa poden ser de diferents nivells: els ensenyaments elementals i no reglats, que s'imparteixen en escoles de dansa, els ensenyaments professionals i els ensenyaments artístics superiors. Pots consultar l'oferta formativa sobre aquests ensenyaments prement aquí.

Ensenyaments artístics superiors

Els estudis superiors permeten assolir un grau de coneixement més experimentat. En aquests ensenyaments es poden realitzar cursos d'art dramàtic, dansa, música, conservació i restauració de béns culturals i disseny. Pots consultar l'oferta formativa sobre aquests ensenyaments prement aquí.