Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Programa Treball i Formació

Imatge
 
Programa Treball i Formació
Inscripció

900 800 046

Del 09/01 al 13/01

Duració del contracte

12 mesos

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d'atur. El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de la Generalitat de Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal, pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades a través de diferents línies d'actuació:

LÍNIA DONA: 

5 participants
Lloc de treball: conserges

a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista.

Tenen caràcter preferent, les dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.

b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació.

S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

En aquest apartat, es prioritzen les dones de famílies monoparentals, les dones de 45 anys o més i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

La situació de mare monoparental es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de mare de família monoparental.

La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de jubilació ha de ser acreditat per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

*Aquesta oferta correspon a la convocatòria extraordinària per a l'any 2022, resolució EMT/2553/2022, d'1 d'agost del programa Treball i Formació, de la línia UCRAÏNA, regulat per l'ordre EMT/176/2021.