Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Programa Treball i Formació 2023

Imatge
 
Programa Treball i Formació 2023
DURACIÓ

Inici: 03/10/23

Finalització: 02/10/24

El contracte de treball serà de 12 mesos i inclou una formació obligatòria de competències transversals de 80 hores.

El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu, pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades

El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu, pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades a través de diferents línies d'actuació del Programa Treball i Formació Entitats Locals-Anticipada 2023. Concretament el SOC ha resolt la convocatòria atorgant les següents línies d'actuació:

Línia MG52 (majors de 52 anys)
 • Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació (DONO).
 • 6 peons de manteniment/forestals/obres públiques.
Línia PANP
 • Poden participar les persones en situació de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per persones en situació de llarga durada, les persones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
 • 7 peons de manteniment/forestals/obres públiques.
 • Línia PRGC
 • Poden participar les persones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
 • 1 peó de manteniment/forestals/obres públiques.

Línia DONA

 • Poden participar les dones en situació d'atur, inscrites com a DONO, en situació de violència masclista i/o dones en situació d'atur de llarga durada, inscrites com a DONO, com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
 • 2 conserges/netejadores
Línia TRANS*
 • Poden participar que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seues característiques biològiques, sigui per què sent del gènere contrari o bé per què la seua identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Han de ser DONO i s'haurà de signar una declaració responsable per part de la persona participant.
 • 1 administratiu/iva o auxiliar administratiu/iva

*Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al 977471735 o enviar correu electrònic a edgar.morales@baixebre.cat

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)” i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/4162/2022, de 27 desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC – TRFO EELL)(ref. BDNS 667328) l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació) modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, i per l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener