Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Programa Treball i Formació Trans

Imatge
 
Programa Treball i Formació Trans
Programa de formació i inserció laboral
Inscripció

900 800 046

Del 09/01 al 13/01

Duració del contracte

12 mesos

LÍNIA TRANS:

1 participant
Lloc de treball: administratiu/va

a) TRANS (Persones trans*): Persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.

Aquestes persones han d'estar en situació d'atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

L'acreditació de la condició de persona trans* s'ha de fer mitjançant la presentació d'una Declaració Responsable de la persona participant.

*Aquesta oferta correspon a la convocatòria  per a l'any 2022, resolucióEMT/2340/2022, de 19 de juliol del programa Treball i Formació, de la línia Trans*, DLLD i Dones, regulat per l'ordre EMT/176/2021.