Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Peó d’escomeses múltiples a l’Ametlla de Mar

Peó d’escomeses múltiples a l’Ametlla de Mar

Dades de l’oferta

Núm. oferta: 0920149388
Estat: Oberta

Les persones interessades s’han d0inscriure en aquesta oferta a l’Oficina de Treball de Tortosa, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l’Oficina de Treball.

Descripció de les tasques a realitzar:

- Manteniment preventiu de instal•lacions, espais i edificis municipals i de caire social
- Accions de reparació i manteniment reactiu en els àmbits de neteja espais exteriors, jardins, pintura, construcció, fusteria, lampisteria, soldadura, etc
- Revisió d’instal•lacions i el seu estat
- Conservació de jardins, parcs i zones verdes
- Muntatge de infraestructures com tarimes, cadires, equips de so etc.
- Vigilància pel correcte funcionament d’instal•lacions, espais i edificis municipals i de caire social
- Preparar i manipular la maquinària, eines i estris necessaris de treball

Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció en el moment oportú.

Llocs ofertats: 2
Data prevista d’incorporació:  abans del 31 d’octubre de 2014

Dades de la selecció

Inscripcions: 27 d'octubre de 2014 (08h a 14h)
Oficina de Treball:
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera, 25-29
43500 Tortosa
Tarragona

Data de la selecció: abans del 31 d’octubre de 2014
Lloc de la selecció:
Consell Comarcal del Baix Ebre
C/ Barcelona, 152
43500 Tortosa
Tarragona

Requisits:

• Demandant d’ocupació no ocupat
• Haver exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi sense nous drets a percebre'ls a data de la selecció
• No perceptor del Plan Prepara
• No perceptor de RAI
• Carnet de conduir (B1)
• Disponibilitat per viatjar

Documentació per portar el dia de la selecció:

- Fotocòpia DNI, junt amb l’original
- Demanda d’ocupació no ocupat
- Currículum amb fotografia
- Fotocòpia de l’informe de vida laboral (el més actualitzat possible, per acreditar experiència)

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del carnet de conduir (B1)

Documents relacionats:

Criteris d’accés